Základní informace

Obchodní název: Elektrárna Tisová, a. s.
Sídlo: Tisová 2, 356 01 Březová
IČ: 29160189
DIČ: CZ699001005
Zápis u OR: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1683, datum zápisu 23. srpna 2012
Rok založení: 2012
Základní kapitál: 639 000 000 Kč

Představenstvo společnosti

Ing. Pavel Homola
Předseda představenstva

Ing. Marcel Friml
Místopředseda představenstva

Ing. Rudolf Francisko
Člen představenstva

Dozorčí rada společnosti

JUDr. Pavel Tomek
Předseda dozorčí rady

Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.
Místopředseda dozorčí rady

David Najvar
Člen dozorčí rady